Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
v
v

Změny v rozvrhu Monday 23. 5.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fiedlerová Romana Pe Pe
Gloserová Jitka .. ..
Lehar Pavel - - - Be - - - - - - -
Truhlářová Dita - - Dl Sl -
Urban Otto .. ..
Vízková Zuzana - - - - Čr Čr - - .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Benadová Věra
4 supl. (Le) M 5.B Du přespočetná hod.
Černoš Jan
5 spojeno (Vi) Vv 3.C (Vv2) Vv
6 spojeno (Vi) Vv 3.C (Vv2) Vv
Dlouhá Eliška
3 supl. (Tr) Aj 3.C (AjTr) A4 přespočetná hod.
Dolejší Dagmar
3 změna M 4.B Č3
Pertot Milan
3 spojeno (Fi) Ch 3.B (Fy1) Fp
3 změna Ch 3.B (Fy2) Fp
4 spojeno (Fi) Ch 3.B (Fy1) Fp
4 změna Ch 3.B (Fy2) Fp
Slezák Petr
4 supl. (Tr) Aj 5.C (AjTr) A2 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
2.A
9 Čj odpadá (Vi)
3.A
8 IVT sk1 odpadá (Ur)
8 IVT sk2 odpadá (Gl)
9 IVT sk1 odpadá (Ur)
9 IVT sk2 odpadá (Gl)
3.B
3 Ch Fy1 Fp spojí Pe (Fi)
3 Ch Fy2 Fp změna Pe
4 Ch Fy1 Fp spojí Pe (Fi)
4 Ch Fy2 Fp změna Pe
3.C
3 Aj AjTr A4 supluje Dl (Tr)
5 Vv Vv2 Vv spojí Čr (Vi)
6 Vv Vv2 Vv spojí Čr (Vi)
4.B
3 M Č3 změna Do
5.B
4 M Du supluje Be (Le)
5.C
4 Aj AjTr A2 supluje Sl (Tr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou