Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
v

Změny v rozvrhu Wednesday 30. 9.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.A odp
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Černoš Jan .. .. Sc Sc Lu ..
Dlouhá Eliška .. - .. - .. .. - .. ..
Jalůvková Iveta Do
Lehar Pavel Ur - Pz - ..
Slezák Petr - - .. ..
Truhlářová Dita - Kj Ab Ab -
Zemanská Petra - - .. .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Absolon Luděk
3 změna Aj 2.B (AjAb) A1
3 spojeno (Tr Souk) Aj 2.B (AjTr) A1
4 spojeno (Tr Souk) Aj 2.C (AjTr) A3
Dolejší Dagmar
2 supl. (Ja Dov) F 4.A Č2 přespočetná hod.
Kosejk Ondřej
2 supl. (Tr Souk) Aj 4.C (AjTr) A3 přespočetná hod.
Lehar Pavel
4 odpadá D 5.A zrušeno
Luštincová Lucie
5 supl. (Čr Nem) Ch 3.C Č3 přespočetná hod.
Parker Daniel Robert
4 navíc Aj 5.A (AjNv) S1 přespočetná hod.
Paulů Zuzana
3 supl. (Le Škol) Tv 4.B S1 přespočetná hod.
Schejbal Jaromír
3 spojeno (Čr Nem) Vv 3.C (Vv1) Hv
4 spojeno (Čr Nem) Hv 3.C (Vv1) Hv
Urban Otto
1 supl. (Le Škol) F 1.A S1 přespočetná hod.
6 odpadá F 1.A
Vokounová Hana
4 navíc Aj 5.A (AjVk) V2 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 F S1 supluje Ur (Le)
5 Tv Chl odpadá (Sl)
6. les.Za suplovanou
1.B
6 D odpadá (Le)
2.B
3 Aj AjAb A1 změna Ab
3 Aj AjTr A1 spojí Ab (Tr)
2.C
4 Aj AjTr A3 spojí Ab (Tr)
3.A
6 Tv Chl odpadá (Sl)
3.C
1 Aj AjDl odpadá (Dl)
3 Vv Vv1 Hv spojí Sc (Čr)
4 Hv Vv1 Hv spojí Sc (Čr)
5 Ch Č3 supluje Lu (Čr)
4.A
2 F Č2 supluje Do (Ja)
4.B
3 Tv S1 supluje Pz (Le)
4.C
2 Aj AjTr A3 supluje Kj (Tr)
5.A
1 Vvv1 2DU odpadá (Čr)
2 Vvv1 2DU odpadá (Čr)
4 Aj AjNv S1 navíc Pa
4 Aj AjVk V2 navíc Vk
4 D odpadá (Le)
5 Fj Fj odpadá (Zm)
8 Šj 4Šj odpadá (Dl)
9 Šj 4Šj odpadá (Dl)
5.B
1 Vvv1 2DU odpadá (Čr)
2 Vvv1 2DU odpadá (Čr)
4 Fj Fj odpadá (Zm)
6 Aj AjDl odpadá (Dl)
8 Šj 4Šj odpadá (Dl)
9 Šj 4Šj odpadá (Dl)
5.C
1 Vvv1 2DU odpadá (Čr)
2 Vvv1 2DU odpadá (Čr)
8 Šj 4Šj odpadá (Dl)
9 Šj 4Šj odpadá (Dl)
6.A
3 Aj AjDl odpadá (Dl)
6 Vvv1 Du2 odpadá (Čr)
6.B
6 Vvv1 Du2 odpadá (Čr)
6.C
5 Aj AjDl odpadá (Dl)
6 Vvv1 Du2 odpadá (Čr)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou