Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 6. 10.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.B odp
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Brixi Miluše - Šu - Šu Šu Be - - - - -
Čeloudová Iva - - - - Ad - Sl Sl Ad - -
Košíčková Zuzana .. - Ko Šu Če Šu - - - - -
Popélyová Lenka - Šu Čp Ra - - - - - - -
Radochová Jiřina Be - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Adámek Pavel
5 spojeno (Čl) Tv 1.C (Dív) Td
9 spojeno (Čl) Tv 4.A (Dív) Td
Benadová Věra
6 supl. (Br) F 3.B (Nj) M3 za odpadlou
6 spojeno (Ra) F 3.B (Rj) M3
9 odpadá F 3.B
Čáp Jaroslav
3 supl. (Pp) Z 3.C Mu přespočetná hod.
Černošová Eva
5 supl. (Ks) Čj 2.B (Rj) S1 přespočetná hod.
Kout Ivo
3 supl. (Ks) D 4.B (Nj) Du přespočetná hod.
Radochová Jiřina
4 spojeno (Pp) Nj 1.C (NjPp) N2
Slezák Petr
7 spojeno (Čl) Tv 4.C (Dív) Td
8 spojeno (Čl) Tv 4.B (Dív) Td
Šubrtová Ivana
2 spojeno (Pp) Nj 3.C (NjPp) F1
2 změna Fj 3.C (Fj) F1
4 spojeno (Ks) Nj 4.C (NjKs) S1
4 změna Fj 4.C (Fj) S1
5 spojeno (Br) Nj 5.A (Nj) Č2
5 změna Fj 5.A (Fj) Č2
6 spojeno (Ks) Nj 2.A (NjKs) F1
6 změna Fj 2.A (FjSu) F1
Změny v rozvrzích tříd
1.C
4 Nj NjPp N2 spojí Ra (Pp)
5 Tv Dív Td spojí Ad (Čl)
2.A
6 Nj NjKs F1 spojí Šu (Ks)
6 Fj FjSu F1 změna Šu
2.B
5 Čj Rj S1 supluje Če (Ks)
3.B
6 F Nj M3 supluje Be (Br)
6 F Rj M3 spojí Be (Ra)
9. les. Za suplovanou
3.C
2 Nj NjBr F1 spojí Šu (Br)
2 Nj NjPp F1 spojí Šu (Pp)
2 Fj Fj F1 změna Šu
3 Z Mu supluje Čp (Pp)
4.A
1 Nj Nj odpadá (Ks)
9 Tv Dív Td spojí Ad (Čl)
4.B
3 D Nj Du supluje Ko (Ks)
8 Tv Dív Td spojí Sl (Čl)
4.C
4 Nj NjBr S1 spojí Šu (Br)
4 Nj NjKs S1 spojí Šu (Ks)
4 Fj Fj S1 změna Šu
7 Tv Dív Td spojí Sl (Čl)
5.A
5 Nj Nj Č2 spojí Šu (Br)
5 Fj Fj Č2 změna Šu
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou